Pozvánka na konferenciu

Pozvánka na XIII. pražskú medzinárodnú konferenciu slovenských stredoškolákov v ČR a ich hostí.