Podvečer so slovenským divadlom II

Vo štvrtok 19. apríla 2007 sa o 17:00 začína ďalšie posedenie s režisérom Jurajom Svobodom, s jeho spomienkami a zaujímavým rozprávaním o slovenskom divadle, a osobnostiach slovenskej divadelnej scény.

Všetkých vás srdečne pozývame!