IV.pražská konferencia stredoškolákov pod záštitou Slovenského inštitútu v Prahe a jeho ri
V piatok 14.12.2007 o 10.00 v Dome národnostných menšín zahájila svoje záverečné jednanie IV. konferencia Čeština a slovenčina jazyky blízké?
V prípravnej komisii hodnotiacej porote zasadali : Mgr. Dana Benešová –Trčková , Mgr. Hana Šabaková výkonná predsedníčka poroty, doc.PhDr.Zdeněk Eis, CSc., PhDr.Jozef Beňovský, predseda IV.konferencie a PhDr.Helena Nosková, CSc. organizátorka podujatia za KSK.

Konferencie sa zúčastnilo 48 študentov z týchto stredných škol: Gymnázium Jana Nerudy v Prahe, Podještědské gymnázium v Libereci, Gymnázium města Králiky, Gymnázium v Žamberku, Gymnázium Na Vítězné pláni v Praze . Posledné z gymnázií bolo rozhodujúcim hlasom v porote, keďže súťaž je verejná a o konečných víťazoch rozhodujú váhou svojich hlasov prítomní študenti.
Prvou témou tohoročnej konferencie boli preklady súčasných slovenských autorov do češtiny. Prekladala sa próza i poézia. Medzi prekladaných autorov patril Viliam Klimáček, Roman Olekšák, Martin Vlado, Miro Mališ, Peter Ankou, Jaroslava Blažková, Hana Zelinová a ďaľší.
Druhou témou bola volná tvorba – esej alebo báseň "Čo ma napadne, keď sa povie Slovensko"
Súťažiaci boli rozdelení na mladšiu vekovú kategóriu od 11 do 14 rokov, ktorej sa 1x účastnili žiaci Základnej školy Na Chmelnici, a staršiu vekovú kategóriu od 15do 20 rokov.
Do záverečného kola postúpilo 25 študentských prác, z toho 12 získalo ocenenie.
V Študentskej prílohe Listov č.12 uvádzame preklad Mariany Pípalové z Gymnazia Jana Nerudy, ktorý získal ocenenie KSK a poroty za dynamický, mimoriadne zrelý preklad poviedky Petra Ankou..
Medzi víťazmi v preklade slovenskej prózy v mladšej vekovej kategórii získal I.cenu 11ročný Matěj Hužvár zo ZŠ Na Chmelnici za preklad úryvku z knihy Hany Ponickej o Štoplíkovi.
Vo volnej tvorbe porota udelila v mladšej vekovej kategórii len II. miesto : Anne Bílé z Gymnázia v Králikách za esej Starý tatranský přítel, ktorú si prečítate v budúcej prílohe Listov spolu s ďaľšími ocenenýmí prácami a menami víťazov.
V preklade poézie získala v mladšej vekovej kategórii I.cenu 13.ročná Mariana Hužvárová zo ZŠ na Chmelnici za preklad básne Martina Vlada Obnovanie kvetu...
V ďaľšej prílohe sa dočítate o víťazoch súťaže, ktorí si rozdelili prvé 3 miesta. V preklade a volnej tvorbe v staršej vekovej kategórii sa striedalo Gymnázium Jána Nerudy (I.miesto Martin Pospíšil za preklad prózy) s Podještědským gymnáziom v Liberci (I.místo vo volnej tvorbe Petr Besta za esej Slovenčina – čeština, II.miesto V. Nejedlo, II.miesto za preklad prózy Martin Mošna) a v poézii víťazilo Gymnázium J.Seiferta v Prahe 9. ( I.miesto Anna Plevová. III.miesto Lukáš Brychta, zvláštna cena za báseň vo volnej tvorbe Martin Benda) A prečítate si ich preklady, eseje i básne.
KSK ďakuje MŠMT za pridelenie dotácie, vďaka ktorej mohlo IV.konferenciu uskutočniť Ďakujeme profesorom, predsedom komisií a predovšetkým študentom za ich
prácu a záujem.